ژیمناستیک

زندگینامه آرات حسینی (1392 -)

آرات حسینی یکی از بچه ها نابغه کشور است با استعدادهای فراوان به طوری که تحسین همگان را برانگیخته و اکنون در سرتاسر دنیا طرفدارهای بسیاری دارد. در مطلب زیر به فرایند پیشرفت این کودک اعجوبه پرداخته ایم.

17 خرداد 1399