شطرنج

قهرمانی و سومی شطرنج بازان ایران در مسابقات جوانان آسیا

رقابت های شطرنج قهرمانی جوانان آسیا با کسب مقام های اول و سوم به وسیله نمایندگان ایران به خاتمه رسید.

19 بهمن 1400

11 فیلم از سینمای دنیا و 3 فیلم از ایران سهم نوروزی شبکه چهار

به گزارش خبرنگاران، پرونده پر خطر، جیمی پی، دور افتاده، آقای ترنر، استالینگراد، انتها ناخوشایند، ناشناس، آسمان محبوب، زندگی پادشاه، فریب بزرگ، چمدان، یک سطر واقعیت، بازگشت به خانه و باند پیکاسو مجموعه آثاری است که به ترتیب از اول تا 14فروردین روی آنتن...

12 آبان 1398